Uw globaal medisch dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Dit dossier bevat:
 • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
 • sociale en administratieve gegevens
 • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
 • gegevens over de gevolgde behandelingen
 • gegevens over genomen medicatie
 • vaccinaties
Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw arts zal hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.  Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u van 1,5 € vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.  Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

Onderzoeken en behandelingen door specialisten

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen. U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.

Attesten en formulieren

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan ik geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Hoeveel is het?

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Erkende feestdagen:
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november
 • Kerstdagen

Medische wachtdienst

Dringend hulp nodig? Gebeurde er een ongeval? Voel je je ineens zodanig onwel dat jijzelf en je omgeving zich ernstige zorgen maakt?
Tijdens de werkuren kun je naar onze praktijk bellen: 012/24.12.50
Tijdens de avonduren en nachten op weekdagen en tijdens het weekend: 089/59.00.59 (wachtdienst)
Je kan ook altijd, in heel dringende situaties, contact opnemen met de spoeddienst: 100 (vanaf vast toestel), 112 (vanaf gsm)

BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE.