De huisarts is all-round: hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich tot alle leeftijden. De huisarts bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren. Hij kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder-functioneren sneller opmerken doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent. Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde. De huisarts is een familiedokter.

Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van huisarts meer dan ooit nodig. Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist. De huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.

De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Preventie is de hoeksteen van een gezond leven.

Naast consultaties voor verkoudheden, bloeddrukcontrole, bronchitis, verstuikte voet, e.d. kunt u bij u dokter terecht voor nog een groot aantal andere zaken, zoals:

 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Algemene check-up
 • Algemene preventie en preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voedingsadvies
 • Reisadvies
 • Gezins- en levensvragen – begeleiding
 • Therapeutische gesprekken
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen)
 • Gynaecologie, pilcontrole, uitstrijkje, zwangerschapscontrole
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Wratten en huidletsels
 • ECG (electrocardiogram)
 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten,…
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg