Dokters Bielen & Lernout

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...

‣‣‣

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichti...

‣‣‣

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 21 juli 15 augustus 1 november 11 nove...

‣‣‣

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten Dringend hulp nodig? Gebeurde er een ongeval? Voel je je ineens zodanig onwel dat jijzelf en je omgeving zich ernstige zorgen maakt? Tijdens de werkuren kun je naar onze praktij...

‣‣‣